Συμβάσεις με ταμεία

Υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ( όλα τα ταμεία ) για :

- Ιατρική εξέταση

- Φυσικοθεραπεία