Μούσα Δέσποινα φυσικοθεραπεύτρια AΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Ζύφκου Νικολίνα φυσικοθεραπεύτρια AΤΕΙ  Θεσσαλονίκης

Πασχαλίδου Δήμητρα βοηθ. φυσικοθεραπεύτρια ΤΕE Σερρών

Μαζνέικου Χρυσάνθη γραμματεία